Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

GNV : Какво можем да възстановим ?


Вашите превозни средства работят с природен газ и желаете да знаете правата си отностно възстановяването на такси върху този продукт?
Eurovat възстановява ДДС-то върху природния газ за превозни средства (GNV).
От друга страна, акцизът върху този продукт не се възстановява в нито една европейска държава.

Повече информация за възстановяването на ДДС.

Юни 2018