Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Командироване на персонал във Франция: увеличаване на френската минимална заплата през 2019 г.

В случай на командироване на работници във Франция, законa Maкрон, прилаган от 1 юли 2016 г. изисква водачите, да получават възнаграждение въз основа на френската минимална заплата.

От януари 2019 г. френската минимална работна заплата възлиза на 10,03 евро бруто на час, в сравнение с 9,88 евро за 2018 година. Погледнете актуалната ставка.

Напомняме, че Eurovat не носи никаква отговорност за съдържанието и валидността на изпратените документи като част от представителството на командировани работници. Единствено клиента е отговорен за данните, предоставени на френските власти.

За цялата информация, свързана с деклариращите формалности за командироване в автомобилния транспорт, моля да посетите сайта на френското правителство.

юни 2019