Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

TICPE Франция : По-строги правила за възстановяване

От началото на 2015 г., митниците засилват контрола върху подадените преписки за възстановяване на този данък върху дизеловото гориво във Франция.

Появиха се също нови изисквания

  • необходим е вече нов оправдателен документ: известие за наличност на карти за гориво. Той трябва да бъде изготвен и подписан от доставчика на горивото и трябва да съдържа следните данни : номера на картата от доставчика,
    • регистрацията на превозното средство, за което се отнася картата,
    • l’immatriculation du véhicule associé à la carte,
    • датата на изтичане на картата.

За да не бъде отхвърлен от митниците, трябва да представите оригинала на документа.

  • Оправдателните документи за събирането им (билети), вече трябва да бъдат съхранявани в продължение на 3 години с оглед евентуална проверка от страна на митниците.
Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно