Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

TICPE – Франция: промяна на ставките за възстановяване за 1-во полугодие на 2018 г

Нови ставки за възстановяване за транспортни фирми извършващи превоз на стоки:

1-во полугодие 2018 : 177,50 €/m³ (114,20 € за 2-ро полугодие на 2017 г)

Нови ставки за възстановяване за транспортни фирми извършващи превоз на пътници:

1-во полугодие 2018 : 217,30 €/m³ (154,20 € за 2-ро полугодие на 2017 г)

Увеличението на ставките е пропорционално на увеличението на таксите TICPE във Франция.

Повече информация за възстановяването на данъци върху дизеловото гориво.

Март 2018