Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Viapass, пътната такса на база на изминатото разстояние за тежкотоварните превозни средства в Белгия

Какво представлява Viapass в Белгия ?

Viapass е нова пътна такса на база на изминатото разстояние за движещите се в Белгия тежкотоварни превозни средства.

Предмет на тази такса са следните превозни средства :

  • Белгийските и чуждестранни такива
  • Превозни средства с тегло над 3,5 тона
  • Такива, които са предназначени за превозване на стоки

Заплащането на белгийската пътна такса Viapass на база на изминатото разстояние заменя евровинетката. Всяко едно тежкотоварно превозно средство, което се движи на територията на Белгия, трябва да бъде оборудвано с бордови уред (OBU - On Board Unit), което да изчислява изминатите километри. На всеки 14 дена се извършва фактуриране.

Откога влиза в сила белгийската пътна такса Viapass ?

Viapass е влязла в сила от 1ви април 2016 г..

Мога ли да възстановя ДДС-то върху белгийската пътна такса Viapass ?

От трите белгийски региона, единствено Валония облага тази пътна такса на база на изминато разстояние с ДДС в размер от 21%. Това ДДС е възстановимо.

Фландрия и Брюксел не облагат с ДДС тази пътна такса.

Map of Viapass taxation in the 3 Belgian regions.

Да се вземе под внимание : за да възстановите вашето ДДС във Валония, вие трябва да предоставите фактурите, издадени чрез SOFICO. Засега, същите се издават за всеки един камион и за всеки изминал период (на всеки 14 дни), следователно, в зависимост от големината на притежавания от вас автомобилен парк, фактурите може да се окажат много на брой.

За да бъдете изряден относно заплащането на белгийската пътна такса Viapass на база на изминатото разстояние, вие може да посетите сайта http://www.viapass.be/en/ или да се обърнете към вашия доставчик на решения за заплащане на пътни такси.

В случай, че имате въпроси относно възстановяването на ДДС върху белгийската пътна такса Viapass във Валония, ние ви каним да се обърнете към нас..

Месец юни 2016 г.

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно