Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Възстановяване на френския данък TICPE

Възстановяването на френския данък TICPE за 1-то полугодие на 2016 г. може да започне:

Считано от 1-ви юли 2016 г., може да започне подаването на исканията за възстановяване на френския данък TICPE за 1-то полугодие на 2016 г.. Ставката за възстановяване бе значително увеличена : можете да възстановите 78,60 € на м³ дизелово гориво, закупено през този период (срещу 48,70 € на м³ преди това).

Все още е възможно да възстановите френския данък TICPE за 2014 г., както и този за 2015 г.:

 

1-во полугодие
2014 г. *
2-ро полугодие
2014 г.
1-во полугодие
2015 г.
2-ро полугодие
2015 г.
1-во полугодие
2016 г.

Период на потребление, за който се отнася възстановяването

1 януари 2014г.
30 юни 2014 г.
1 юли 2014 г.
31 декември 2014 г.
1 януари2015г.
30 юни 2015 г.
1 юли 2015 г.
31 декември 2015 г.
1 януари 2016г.
30юни 2016 г.

Фиксирана ставка на възстановяване

48,90 €/м³

48,90 €/м³

48,70 €/м³

48,70 €/м³

78,60 €/м³

* 1-во полугодие на 2014 г. : ще ви бъдем благодарни да ни изпратите вашите документи преди края на месец август 2016 г..

Ние сме на ваше разположение, за да отговаряме на вашите въпроси.

Месец юли 2016 г.

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно