Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Закон Macron : при извършване на контрол от 1-ви април 2017г, трябва задължително да се представи формуляр А1

Информираме Ви, че от 1-ви април 2017г всички командировани шофьори в ЕС трябва да имат със себе си на борда на камиона издадено удостоверение А1 от НАП.

Удостоверението А1 доказва заплащането на осигурителни вноски в държава членка на ЕС. То се издава от организма по социално и здравно oсигуряване – компетентната териториална дирекция на НАП.

До колкото е възможно, издаването на този документ трябва да бъде направено преди започването на дейност в чужбина.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf

За повече информация може да се свържете с нас!

Mapт 2017