Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Законът Макрон : целият професионален опит на Евроват, за да бъдете официално представляван във Франция

Вашето транспортно дружество е установено извън Франция? Вие извършвате каботаж или международна транспортна дейност от или към Франция?

Ако е така, вие трябва да спазвате “Законът Макрон ” , който е в сила от 1-ви юли 2016 г.

 

Как, в качеството си на транспортно предприятие, да бъдем изрядни спрямо закона Макрон ?

Командированите шофьори трябва да получават минималната работна заплата, която е в сила във Франция (Гарантираната минимална браншова заплата SMIG), като по време на техните курсове на територията на Франция, спрямо тях трябва да бъдат прилагани нормите на френското социално законодателство (работно време…).

Вие трябва да предоставите на вашите шофьори различни документи, които те трябва да съхраняват в превозното средство през цялото време на тяхната транспортна дейност на територията на Франция.

Също така, вие трябва да посочите френски представител, който ще бъде посредник между вас и проверяващите френски власти (полиция, данъчни власти, митници…).

На всеки шофьор вие трябва да предоставите следните документи :

На вашия представител вие трябва да предоставите :

  • 1 бр. удостоверение за командироване : с валидност максимум 6 месеца

 

  • трудовият договор (копие)
  • Договорът и пълномощното за връзка

 

  • 1 бр. удостоверение за командироване : с валидност максимум 6 месеца

 

  • Фишовете за заплати и доказателствата за извършено плащане за всеки месец

 

Представителят трябва да съхранява тези документи 18 месеца след края на командироването.

Вие може да намерите най-подробна информация относно "Закона Макрон" в предоставените от правителството ЧЗВ.

 

Защо да изберем ЕвроВАТ като представител във Франция относно "закона Макрон"?

Вече повече от 20 години, ЕвроВАТ е специализиран лидер във възстановяването на ДДС,както и на данъците върху дизеловото гориво в полза на своите клиенти, установени в цяла Европа. Ние натрупахме солиден експертен опит по отношение на сътрудничеството с европейските административни власти.

Всяка година, от името на нашите клиенти, ние управляваме стотици хиляди административни документи! Принадлежността ни към нашата голяма група ни научи да спазваме още повече високите стандарти за качество, в това число и в областта на опазването на поверителността на вашите документи.

За да бъдете изряден относно изискванията на "Закона Макрон": изберете ЕвроВАТ да бъде вашият представител във Франция!

Свържете се с нас !

Месец юли 2016 г.

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно