Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Akcyza (TICPE) we Francji: nowe restrykcyjne warunki

Z początkiem 2015 roku, Urząd celny zaostrzył kontrolę wniosków przedstawianych do zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy we Francji.

Tym samym pojawiły się nowe wymagania:

Niezbędny jest nowy dokument: wykaz wszystkich kart płatniczych (typu AS24, Total…), z których korzysta wnioskodawca. Lista ta powinna być sporządzona i podpisana przez dostawcę paliwa. Musi ona zawierać następujące informacje:

  • Numer karty płatniczej,
  • Numer dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego dotyczy karta płatnicza,
  • Data ważności karty płatniczej.

Dokument ten należy dostarczyć w oryginale. W przeciwnym wypadku zostanie on odrzucony przez Urząd celny.

  • Dowody tankowań (paragony) muszą być zachowywane przez 3 lata w razie kontroli celnej.
Podaj kraj i numer telefonu.
Następnie kliknij na «wysłać». Oddzwonimy do Ciebie bezpłatnie.