Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Oddelegowanie pracowników do Francji: podwyżka minimalnych wynagrodzeń fancuskich w 2019 roku.

W razie oddelegowania Pracownika do Francji „Ustawa Macron”, która weszła w życie i obowiazuje od 1-ego lipca 2016 roku, wymaga aby kierowcy oddelegowaniu do Francjii byli wynagradzani na podstawie minimum płac francuskich.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, minimalna płaca francuska wynosi 10.03€/1 godz. brutto , w odrożnieniu od 9.88€ /1godz. brutto za rok 2018. Sprawdź aktualne stawki.

Dla przypomnienia, w ramach reprezentacji oddelegowanego pracownika, EUROVAT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ważność i prawdziwość dostarczonych dokumentow. Jedynie klient jest odpowiedzialny za zawartość dostarczonych dokumentów fancuskim władzom.

We wszystkich sprawach dotyczacych deklaracji o oddelegowaniu pracowników w transporcie drogowym, prosimy o zapoznanie sie ze stroną: strona internetowa władz francuskich.

Czerwiec 2019