Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Oddelegowanie pracowników we Francji : wzrost administracyjnej kary grzywny

5 wrzesnia 2018 opublikowana została  ustawa nr 2018-771 o karach związanych z delegowaniem pracowników do Francji.

Każdy pracodawca, który nie wydał zaświadczenia o oddelegowaniu lub nie wyznaczył przedstawiciela, może zostać ukarany karą grzywny w wysokości do 4000 EUR na pracownika delegowanego. W przypadku jeśli w ciągu dwóch lat od daty zawiadomienia o pierwszej grzywnie sytuacja się powtórzy, może zostać nałożona grzywna w wysokości do 8000 EUR. Całkowita kara grzywny nie może przekroczyć 500 000 EUR.

Aby uzyskać więcej informacji skonsultuj : artykuł L1264-3 Kodeksu pracy.

Październik 2018

Podaj kraj i numer telefonu.
Następnie kliknij na «wysłać». Oddzwonimy do Ciebie bezpłatnie.