Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

SIPSI: płatne od stycznia 2018 roku ?

Rząd francuski przewiduje kompensatę kosztów związanych ze zdematerializowanym zarządzaniem i kontrolowaniem oddelegowanych pracowników.

W związku z nowym dekretem, internetowa deklaracja będzie pociągać za sobą koszta 40 € za każdego oddelegowanego pracownika. Opłata ta będzie obowiązywać najpóźniej od 1-ego stycznia 2018 r.

Uwaga, od 1-ego stycznia 2017 r. deklaracje oddelegowanych kierowców, niezbędne do podporządkowania się przepisom Prawa Macron, muszą być obowiązkowo wypełniane na internetowej stronie SIPSI

Maj 2017

Podaj kraj i numer telefonu.
Następnie kliknij na «wysłać». Oddzwonimy do Ciebie bezpłatnie.