Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Viapass, podatek drogowy, tzw. « kilometrówka », dla pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez Belgię

Czym jest Viapass w Belgii ?

Viapass jest nowym podatkiem drogowym dla pojazdów ciężarowych w Belgii, naliczanym w stosunku do ilości kilometrów przejechanych na terenie tego kraju.

Nowe bramki autostradowe dotyczą pojazdów:

  • belgijskich i zagranicznych
  • powyżej 3,5 tony
  • przeznaczonych do transportu towarów

Opłata Viapass zastępuje Eurovignette. Każdy pojazd ciężarowy poruszający sie na terenie Belgii powinien posiadać OBU (On Board Unit), aparat naliczający ilość przejechanych kilometrów. Fakturacja odbywa się co 14 dni.

Od kiedy naliczany jest podatek Viapass ?

Podatek Viapass wszedł w życie z dniem 1-ego kwietnia 2016 roku.

Czy można odzyskać podatek VAT z belgijskiego podatku drogowego?

Spośród trzech regionów w Belgii, jedynie Walonia narzuca podatek VAT na podatek drogowy w wysokości 21 %. VAT ten można odzyskać.

Regiony Flandrii i Brukseli nie naliczają podatku VAT.

Map of Viapass taxation in the 3 Belgian regions.

Uwaga: aby móc odzyskać podatek VAT w Walonii, należy posiadać faktury wystawione przez SOFICO. Aktualnie, faktury te są wystawiane co 14 dni i dotyczą każdego pojazdu z osobna, co sprawia, że ich liczba może być dosyć konsekwentna, w zależności od ilości posiadanego taboru samochodowego.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków pobierania belgijskiego podatku drogowego można uzyskać na stronie internetowej http://www.viapass.be/en/ lub kontaktując się z firmą proponującą system Viapass.

W razie wszelkich pytań dotyczacych odzyskiwania podatku VAT z Viapass , w Walonii, prosimy o kontakt.

Czerwiec 2016