Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Zwrot francuskiej akcyzy TICPE :

Rozpoczęcie odzyskiwania podatku TICPE za 1-szy semestr 2016 r. :

Od 1-ego lipca 2016 r. rozpoczyna się okres składania wniosków o odzyskiwanie podatku TICPE za 1-szy semestr 2016 r. Stawka zwrotów znacznie wzrosła : obecnie jest możliwe odzyskanie 78.60 € za m³ paliwa zakupionego w tym okresie (wcześniejsza stawka wynosiła 48.70 € za m³)  

W dalszym ciągu jest możliwe odzyskanie podatku TICPE za 2014 i 2015 rok :

 

1-szy semestr
2014 *
2-gi semestr
2014
1-szy semestr 
2015
2-gi semestr
2015
1-szy semestr 
2016

Okres, którego dotyczy zwrot za zakupione paliwo

01 styczeń 2014
30 czerwiec 2014
01 lipiec 2014
31 grudzień 2014
01 styczeń 2015
30 czerwiec 2015
01 lipiec 2015
31 grudzień 2015
01 styczeń 2016
30 czerwiec 2016

Ryczałtowa kwota zwrotu

48,90 €/m³

48,90 €/m³

48,70 €/m³

48,70 €/m³

78,60 €/m³

* 1-szy semestr 2014 : prosimy o dostarczenie nam dokumentów przed końcem sierpnia 2016 roku.

W razie wszelkich pytań jesteśmy do dyspozycji.