Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

FAQ

Zwrot VAT-u

 • Kto jest uprawniony do zwrotu zagranicznego podatku VAT?

  Aby móc uzyskać zwrot podatku VAT:

  • Należy zajmować się transportem towarów
  • Nie należy posiadać nr VAT w kraju, który dokonuje zwrotu
  • Używać pojazdów o wadze co najmniej 3,5 tony.
 • W jakich krajach mogę uzyskać zwrot podatku VAT?

  • We wszystkich krajach UE
  • W niektórych krajach, które podpisały porozumienie wzajemne: Norwegia i Szwajcaria
 • W przypadku których zakupów można uzyskać zwrot podatku VAT?

  Można uzyskać zwrot podatku VAT w przypadku znacznej większości produktów i usług związanych z prowadzoną działalnością przewoźnika: olej napędowy, opłaty autostradowe, karty paliwowe AdBlue, smary, naprawy, akcesoria, opłaty parkingowe, badania techniczne, mycie samochodów ciężarowych, hotel, wyżywienie, tunele, mosty…

  Lista produktów i usług, dla których można uzyskać zwrot podatku VAT różni się w zależności od kraju.

 • Ile czasu muszę czekać na zwrot podatku VAT?

  Termin zwrotu podatku VAT różni się w zależności od kraju.

  Zgodnie z prawem organy skarbowe mają maksymalnie 4 miesiące na obsługę sprawy. W rzeczywistości termin ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od kraju.

  Aby uzyskać więcej informacji o obowiązujących terminach uzyskanych przez firmę EUROVAT, można zapoznać się z mapką na podstronie „zwrot podatku VAT 

 • Czy można uniknąć oczekiwania na zwrot?

  Tak, należy subskrybować ofertę przyspieszonego zwrotu podatku VAT. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami.

 • Jaka jest minimalna kwota zwrotu podatku VAT?

  • 400 € podatku VAT za kwartał
  • 100 € podatku VAT za rok

Zwrot opłat za olej napędowy

 • Co to jest „akcyza”?

  Jest to specjalna opłata uiszczana w przypadku oleju napędowego.

 • Kto może uzyskać zwrot akcyzy od oleju napędowego?

  EUROVAT zajmuje się uzyskaniem zwrotu akcyzy od oleju napędowego na rzecz przewoźników z siedzibą w UE. Muszą zajmować się transportem towarów, a firma EUROVAT musi być uprawniona do uzyskania zwrotu podatku VAT w ich imieniu. Ciężar pojazdów powinien wynosić co najmniej 7,5 ton.

  Należy dostarczyć dowody rejestracyjne i umowy najmu/leasingu, a także faktury z listą tankowań.

 • W jakich krajach można uzyskać zwrot podatków od oleju napędowego?

  • Francja
  • Belgia
  • Hiszpania
  • Włochy
  • Słowenia
  • Węgry
 • Od których produktów mogę uzyskać zwrot akcyzy?

  Tylko od oleju napędowego.

 • W jakim terminie następuje zwrot akcyzy?

  Termin zwrotu akcyzy różni się w zależności od kraju - od 1 miesiąca do prawie 2 lat. Aktualne szacunkowe terminy, o których informacje uzyskała firma EUROVAT, znajdują się na naszej podstronie dedykowanej opłatom od oleju napędowego.

Ustawa Macrona dotycząca przewoźników oddelegowanych do Francji

 • W jaki sposób należy przekazać zaświadczenie o oddelegowaniu?

  Zaświadczenie o oddelegowaniu powinno zostać przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony SIPSI rządu francuskiego.

 • Jak odbywają się kontrole?

  Kontroli może dokonać każdy francuski organ władzy (organ skarbowy, celny, DREAL…), zarówno na drodze jak i w miejscach odpoczynku.

   

 • Ile wynosi minimalna płaca francuska?

  Minimalna płaca francuska, jakiej należy przestrzegać, wynosi 9,76 € brutto za godzinę.

   

  Dokładniejsze informacje dotyczące płac znajdujące zastosowanie do kierowców oddelegowywanych do Francji, można uzyskać w tej tabeli opracowanej przez administrację francuską.

   

 • Jakich wymagań należy przestrzegać w zakresie czasu pracy?

  Radzimy zapoznać się z tą tabelą opracowaną przez administrację francuską.

   

 • Jakie informacje wymagane prawnie muszą figurować na pokwitowaniu wypłaty?

  Zgodnie z dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 na pokwitowaniu wypłaty (lub na dokumentach powiązanych) muszą figurować następujące informacje:

  • Płaca brutto po przeliczeniu na euro, w tym dodatki za nadgodziny oraz inne dodatki wymagane ustawowo lub umownie.
  • Okres i czas pracy, za który należne jest wynagrodzenie. Należy rozróżnić godziny płatne z zastosowaniem normalnej stawki od godzin, za które wypłacany jest dodatek
  • Urlopy i dni wolne wraz z odpowiednim wynagrodzeniem

  Należy podać kwoty brutto w euro.

 • Jakie są kary w przypadku niedostosowania się do wymogów USTAWY MACRONA DOTYCZĄCEJ ODDELEGOWANIA KIEROWCÓW DO FRANCJI?

  Brak zaświadczenia na pokładzie pojazdu lub zaświadczenie niezgodne: maksymalnie 750 €.

  Brak na pokładzie pojazdu umowy o pracę pracownika i, jeżeli dotyczy, umowy udostępnienia pracownika: maksymalnie 450 €.

  Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących francuskiej płacy minimalnej może stanowić podstawę do zastosowania grzywny aż do 2000 € na jednego oddelegowanego kierowcę i aż do 4 000 € w przypadku powtórnego wykroczenia.

  Łączna wysokość grzywien zastosowanych wobec jednej firmy: maksymalnie 500 000 €

 • Na czym polega rola firmy EUROVAT jako przedstawiciela do spraw związanych z ustawą Macrona przewoźników zagranicznych we Francji?

  EUROVAT zapewnia oficjalne przedstawicielstwo podczas przejazdów we Francji i podczas kontroli dokonywanej przez organy władzy. Nasza firma przechowuje dokumenty potwierdzające przez wymagany ustawowo okres 18 miesięcy od daty upłynięcia ważności zaświadczenia o oddelegowaniu i gwarantuje zachowanie pełnej poufności.

 • Dlaczego warto wybrać firmę EUROVAT na ustawowego przedstawiciela we Francji?

  EUROVAT to ponad 25-letnia praktyka w uzyskiwaniu zwrotu podatku VAT i akcyzy:

  • Szeroka wiedza na temat międzynarodowego transportu
  • Ekspertyza w obsłudze dokumentów administracyjnych
  • Solidne doświadczenie w kontaktach z organami skarbowymi i celnymi
 • Jakie wymagania narzuca ustawa Macrona zagranicznym przewoźnikom we Francji?

  Zgodnie z ustawą Macrona do wszystkich zagranicznych kierowców realizujących kabotaż lub czynności transportowe do lub z Francji znajdują zastosowanie zasady francuskie dotyczące:

  • wynagrodzenia (należy zastosować stawkę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji),
  • równości zawodowej,
  • czasu pracy,
  • warunków pracy,
  • ...

  Firmy zagraniczne oddelegowujące kierowców powinny również posiadać przedstawiciela rezydującego we Francji.

 • Których przewoźników dotyczy ustawa Macrona o oddelegowaniu kierowców do Francji?

  „Ustawa Macrona” o oddelegowaniu kierowców do Francji dotyczy przewoźników realizujących:

  • kabotaż lub
  • transport towarów lub osób z lub do Francji

  Dotyczy to wszystkich pojazdów, bez względu na ich wielkość i ciężar.

  Ustawa Marcona o transporcie drogowym we Francji nie dotyczy tranzytu i przewoźników niezależnych.

 • Jakie dokumenty należy przekazać kierowcy, które należy przechowywać w na pokładzie pojazdu?

  Kierowca powinien przechowywać na pokładzie pojazdu, przez cały okres realizowania transportu we Francji, następujące dokumenty:

  • Jeden egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu wygenerowany ze strony SIPSI.
  • Kopię swojej umowy o pracę.
  • Jeżeli kierowca został zatrudniony przez firmę pracy tymczasowej: kopię aneksu do umowy o pracę i porozumienia o udostępnieniu
 • Jakie dokumenty / informacje powinny zostać dostarczone przedstawicielowi we Francji?

  Zagraniczna firma transportowa oddelegowująca kierowców do Francji  powinna przekazać swojemu przedstawicielowi:

  • Jeden egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu (jest ono automatycznie przekazywane przedstawicielowi przez stronę SIPSI)
  • Umowę podpisaną z przedstawicielem i pełnomocnictwo do reprezentowania
  • Pokwitowanie wypłaty każdego kierowcy za każdy miesiąc oddelegowania we Francji
  • Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia.

  Przedstawiciel francuski powinien przechowywać te dokumenty przez 18 miesięcy od daty upłynięcia ważności zaświadczenia o oddelegowaniu. W razie kontroli musi niezwłocznie je okazać władzom francuskim.

 • Przez jaki okres pozostaje ważne zaświadczenie o oddelegowaniu?

  Maksymalny okres ważnośći zaświadczenia o oddelegowaniu jest de 6-u miesięcy.