Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Twoja firma transportowa ma siedzibę poza Francją?
Zajmujesz się kabotażem lub transportem z lub do Francji?
Masz więc obowiązek dostosowania się do …

Ustawy o oddelegowaniu
pracowników do Francji

(Ustawa Macron)

CZYM JEST USTAWA MACRON
DLA ZAGRANICZNEGO PRZEWOŹNIKA ?

„Ustawa Macron”, która weszła w życie dnia 1 lipca 2016 roku, znajduje zastosowanie do zagranicznych firm transportowych. Kierowcy oddelegowywani do Francji muszą:

 • Być wynagradzani z uwzględnieniem minimalnej płacy francuskiej.
 • Przestrzegać francuskich przepisów socjalnych.
 • Mianować przedstawiciela francuskiego do kontaktów z władzami.

„Ustawa Macron” o oddelegowaniu przewoźników
dotyczy firm z siedzibą poza Francją spełniających 2 warunki:

 • Prowadzenie działalności transportowej.
 • Oddelegowanie pracownika realizującego transport drogą lądową lub wodną na terytorium francuskim.

Obowiązkowe formalności, jakich należy dopełnić
w przypadku oddelegowania kierowców do Francji:

Jest kilka dokumentów, które są wymagane:

Na pokładzie pojazdu kierowca powinien posiadać:

 • zaświadczenie o oddelegowaniu,
 • Kopie umowy o pracę przetłumaczoną na język francuski,
 • Formularz A1 (dowód składek na ubezpieczenie społeczne w innym kraju UE).

Przedstawiciel ustawowy we Francji powinien posiadać:

 • jeden egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu kierowcy,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania,
 • pokwitowania wypłaty kierowcy,
 • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia.

Przedstawiciel francuski powinien przechowywać te dokumenty przez 18 miesięcy
od daty upłynięcia ważności zaświadczenia o oddelegowaniu.
W razie kontroli musi niezwłocznie je okazać władzom francuskim.

Ustawa Macron jest kosztowna i czasochłonna dla zagranicznych firm transportowych.
Jeżeli kusi Cię, by zlekceważyć tę ustawę wiedz, że kontrole organizowane przez władze francuskie
mnożą się, a wykroczenia są karane czasami bardzo wysokimi karami finansowymi.

Wysokie kary finansowe w razie naruszenia przepisów:

W razie nieprzestrzegania Ustawy Macron dotyczącej transportu mogą zostać
      zastosowane wysokie grzywny:

 • Aż do 2 000 € na jednego oddelegowanego kierowcę w razie nieprzestrzegania zapisu dotyczącego francuskiej płacy
  minimalnej i aż do 4 000 € w razie powtarzających się wykroczeń.
 • Łączna kwota grzywien przewidziana dla jednej firmy, która nie dostosuje się do tej ustawy wynosi 500 000 € .

Aby uniknąć tych kar, musisz dostosować się do "Ustawy Macron":
wybierz EUROVAT na swojego przedstawiciela we Francji!

DZIĘKI POSIADANEMU DOŚWIADCZENIU
FIRMA EUROVAT BĘDZIE DOSKONAŁYM OFICJALNYM PRZEDSTAWICIELEM WE FRANCJI.

Twoi kierowcy będą mogli jeździć ze spokojną głową! Jako przedstawiciel firm przewozowych do
spraw związanych z Ustawą Macron firma EUROVAT jest pośrednikiem w kontaktach z władzami francuskimi.

Zapewniona zgodność
z przepisami:

EUROVAT:

 • Przechowuje Twoje dokumenty potwierdzające i dba o ich poufność.
 • Reprezentuje Cię w kontaktach z władzami w razie kontroli.

Korzystne cenniki:

Fakturowanie degresywne w zależności od
liczby kierowców i okresu ważności
Twoich zaświadczeń.

Proste formalności:

Wybierając EUROVAT zyskujesz dostęp do Twojego prywatnego i bezpiecznego działu internetowego.
Jest łatwy w użytkowaniu, co pozwala na oszczędność czasu i zarządzanie Twoimi formalnościami
online w indywidualnym rytmie:

 

Strona dostępna wszędzie, gdzie się znajdujesz: na komputerze, tablecie lub smartfonie; wystarczy łącze internetowe

 

Prosta i bezpieczna obsługa Twoich dokumentów: dokumenty potwierdzające to dokumenty szczególnej rangi. Można je pobrać w zastrzeżonym i poufnym dziale, gdzie są przechowywane przez okres wymagany ustawowo.

 

Alerty mailowe z przypomnieniami: upływające terminy ważności zaświadczeń, zaświadczenia o płacach i potwierdzenia wypłaty, jakie należy dostarczyć...

Oczywiście wielojęzyczny zespół firmy EUROVAT zawsze jest do
Twojej dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami !