Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Jesteś zainteresowany odzyskiwaniem akcyzy?

Jest to możliwe jeżeli:

 • Jesteś użytkownikiem docelowym.
 • Zajmujesz się przewozem towarów.
 • Twoja siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej.
 • Posiadasz pojazdy o wadze ponad 7.5 tony.
 • Masz możliwość dostarczenia nam dowodów rejestracyjnych i umów o wynajem pojazdów.
Ogranicz swoje wydatki na paliwo odzyskując
podatek akcyzowy za olej napędowy
TICPE we Francji
TICPE : Podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Możliwość odzyskania podatku z dwóch poprzednich lat.
 • Stawka zwrotu :
 • 177,10 €/m³ (Pierwszy semestr 2019)
 • 177,50 €/m³ (Drugi semestr 2018)
 • 177,50 €/m³ (Pierwszy semestr 2018)*
 • Wnioski semestralne
 • Jeżeli nie jesteś właścicielem pojazdów, umowy o wynajem muszą być podpisane na conajmniej 2 lata.

* Aby zapoznać się z wcześniej obowiązującymi stawkami, skontaktuj się z nami.
Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom.

 

Akcyza w Belgii
Akcyza belgijska: podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Możliwość odzyskania podatku wyłącznie z tankowań dokonanych po otrzymaniu numeru pozwolenia przyznanego przez belgijski Urząd Celny * : EUROVAT składa za Ciebie wniosek o przyznanie tego numeru.
 • Stawka zwrotu: 232.35 € /m³ **
 • Wnioski semestralne lub roczne

* Możliwość odzyskania podatku z ostatnich trzech lat pod warunkiem, że w czasie tego okresu posiadałeś już numer pozwolenia przyznany przez belgijski Urząd Celny.

**średnia stawka zwrotu za 2018. Aby zapoznać się z wcześniej obowiązującymi stawkami, skontaktuj się z nami.

Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom.

Gasóleo Profesional & IVMDH w Hiszpanii
Obydwa podatki odzyskiwane są jednocześnie.
 • IVMDH : Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos
 • Podatek ten można odzyskiwać od momentu (od daty) otrzymania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) : EUROVAT zobowiązuje się złożyć za Ciebie wniosek o przyznanie tego numeru.
 • Stawka zwrotu : 49 € /m³ (Gasoleo Profesional + IVMDH) *
 • Wnioski kwartalne
 • Aby móc korzystać z tej usługi, należy posiadać kartę płatniczą (typu AS24, Total…).

Uwaga : stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

 

Akcyza we Włoszech
Akcyza włoska : Podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Stawka zwrotu : 214,18 € /m³ *
 • Wnioski kwartalne

* 4 kwartał 2018 r.
Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

Akcyza w Słowenii
Akcyza słoweńska : Podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Stawka zwrotu: 70.25 € /m³ *
 • Wnioski roczne

*średnia stawka zwrotu za 2 kwartał 2018. Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

Akcyza na Węgrzech
Akcyza węgierska: podatek pośredni od zużycia produktów energetycznych
 • Zwrot możliwy za tankowania wykonane rok (12 miesięcy) przed nadaniem numeru rejetracyjnego: EUROVAT składa za Ciebie wniosek o przyznanie tego numeru.
 • Stawka zwrotu:
 • 3 500 HUF/ m³ (około 10.89 € /m³) za okres od styczeń 2019 do marca 2019
 • 7 000 HUF/ m³ (około 21.77 € /m³) za okres od kwiecień 2017 do grudzień 2018
 • 17 000 HUF/ m³ (okolo 55.48 € /m³) za okres od października 2016 do marca 2017
 • Wnioski roczne
 • Korzyści: termin zwrotu dużo szybszy niż dla innych podatków paliwowych!

* Uwaga : stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

EUROVAT zobowiązuje się do :

 • Odzyskania podatku paliwowego z faktur wszystkich Twoich dostawców.
 • Ułatwienia Ci wszelkich procedur administracyjnych opierając się na swym długoletnim doświadczeniu we współpracy z Urzędami Celnymi.
 • Analizy zgodności Twoich dokumentów z wymaganiami administracji państwowej każdego kraju.
Podaj kraj i numer telefonu.
Następnie kliknij na «wysłać». Oddzwonimy do Ciebie bezpłatnie.
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami !