Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Jesteś zainteresowany odzyskiwaniem akcyzy?

Jest to możliwe jeżeli:

 • Jesteś użytkownikiem docelowym.
 • Zajmujesz się przewozem towarów.
 • Twoja siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej.
 • Posiadasz pojazdy o wadze ponad 7.5 tony.
 • Masz możliwość dostarczenia nam dowodów rejestracyjnych i umów o wynajem pojazdów.
Ogranicz swoje wydatki na paliwo odzyskując
podatek akcyzowy za olej napędowy
TICPE we Francji
TICPE : Podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Stawka dla przewoźników towarów :
  • Trzeci trymestr 2021 : 157,10 €/m³ 
  • Drugi trymestr 2021  157,10 €/m³ 
  • Pierwszy trymestr 2021 : 157,10 €/m³ 
  • Czwarty trymestr 2020 : 157,10 €/m³ 
  • Trzeci trymestr 2020 : 157,10 €/m³ 
  • Drugi trymestr 2020 : 157,20 €/m³ 
  • Pierwszy trymestr 2020 : 157,20 €/m³ 
  • 2019 : 177,10 €/m³ 
  • 2018 : 177,50 €/m³ 

    

 • Stawka dla przewoźników osobowych :
  • Trzeci trymestr 2021 : 217,10 €/m³ 
  • Drugi trymestr 2021 : 217,10 €/m³ 
  • Pierwszy trymestr 2021 : 217,10 €/m³ 
  • Trzeci - Czwarty trymestr 2020 : 217,10 €/m³ 
  • Pierwszy - Drugi trymestr 2020 : 217,20 €/m³ 
  • 2019 : 217,10 €/m³ 
  • 2018 : 217,50 €/m³ 

 

 • Możliwość odzyskania podatku z dwóch poprzednich lat.
 • Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku : od 2 do 7 miesięcy
 • Wnioski kwartalne 
 • Jeżeli nie jesteś właścicielem pojazdów, umowy o wynajem muszą być podpisane na conajmniej 2 lata.

* Aby zapoznać się z wcześniej obowiązującymi stawkami, skontaktuj się z nami.
Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom.

Akcyza w Belgii
Akcyza belgijska: podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Możliwość odzyskania podatku wyłącznie z tankowań dokonanych po otrzymaniu numeru pozwolenia przyznanego przez belgijski Urząd Celny * : EUROVAT składa za Ciebie wniosek o przyznanie tego numeru.
 • Stawka zwrotu 2018, 2019, 2020 : 247.62 € /m³ **
 • Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku : od 5 do 14 miesięcy
 • Wnioski semestralne lub roczne

* Możliwość odzyskania podatku z ostatnich trzech lat pod warunkiem, że w czasie tego okresu posiadałeś już numer pozwolenia przyznany przez belgijski Urząd Celny.

**2020 : Aby zapoznać się z wcześniej obowiązującymi stawkami, skontaktuj się z nami.

Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom.

Gasóleo Profesional & IVMDH w Hiszpanii
Obydwa podatki odzyskiwane są jednocześnie.
 • IVMDH : Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos, nazywany również “Centime Sanitaire” czyli podatek od emisji węglowodorów.
 • Podatek ten można odzyskiwać od momentu (od daty) otrzymania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) : EUROVAT zobowiązuje się złożyć za Ciebie wniosek o przyznanie tego numeru.
 • Stawka zwrotu : 49 €/m³ (Gasoleo Profesional + IVMDH) *
 • Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku : od 3 do 6 miesięcy
 • Wnioski kwartalne
 • Aby móc korzystać z tej usługi, należy posiadać kartę płatniczą (typu AS24, Total…).

Uwaga : stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

 

Akcyza we Włoszech
Akcyza włoska : Podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Stawka zwrotu : 214,18 € /m³ *
 • Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku : 18 miesięcy
 • Wnioski kwartalne

* 2020 r.
Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

Akcyza w Słowenii
Akcyza słoweńska : Podatek wewnętrzny od zużycia produktów energetycznych
 • Stawka zwrotu:
  • Wrzesień 2020 : 38,80 € /m³ *
  • Sierpień 2020 : 18,90 € /m³ *
  • Lipiec 2020 : 21,20 € /m³ *
  • 2019 : 62.72 € /m³ 
 • Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku : od 1 do 6 miesięcy
 • Wnioski roczne

* 2020 r. Uwaga: stawki podlegają regularnym wahaniom, aby otrzymać więcej szczegółów skontaktuj się z nami!

Akcyza na Węgrzech
Akcyza węgierska: podatek pośredni od zużycia produktów energetycznych
 • Zwrot akcyzy węgierskiej wynosi 0.01€/L i jest zawieszona na rok 2020.

EUROVAT zobowiązuje się do :

 • Odzyskania podatku paliwowego z faktur wszystkich Twoich dostawców.
 • Ułatwienia Ci wszelkich procedur administracyjnych opierając się na swym długoletnim doświadczeniu we współpracy z Urzędami Celnymi.
 • Analizy zgodności Twoich dokumentów z wymaganiami administracji państwowej każdego kraju.
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami !