Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Oddelegowanie pracowników w Niemczech: obowiązek zdeklarowania Twoich pracowników na portalu MiLoG ((Mindestlohn-Gesetz)

Zagraniczne firmy wykonujące transport w Niemczech muszą wynagradzać swoich pracowników uwzględniając minimalną stawkę płacy niemieckiej, która aktualnie wynosi : 8.84€/godzinę.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 roku, na stronie niemieckiego Urzędu Celnego MiLog (MindestLohn-Gesetz) należy utworzyć konto oraz zdeklarować pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech.

Na prośbę niemieckiego Urzędu Celnego musisz przedstawić :

  • zaświadczenie o oddelegowaniu 
  • umowę o pracę kierowcy
  • wykaz godzin pracy kierowcy
  • odcinek z wypłaty kierowcy
  • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia
  • zaświadczenie A1 (dotyczy opłacania przez firmę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kraju siedziby firmy)
  • dokumenty tożsamości.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś dyrektorem firmy, nie masz obowiązku składania deklaracji, jednak musisz posiadać w pojeździe kopię wpisu do KRS-u badź wpisu do Ewidencji  Działalności Gospodarczej potwierdające Twój status.

Dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki.

Na Twoją prośbę Eurovat może dostarczyć dokumenty pomocnicze. Zapraszamy do kontaktu !

Portal MiLoG :https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=20D8F1A3FFB20415AD42

Więcej informacji na temat : http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/minimum-conditions-of-employment_node.html

Wrzesień 2017

Podaj kraj i numer telefonu.
Następnie kliknij na «wysłać». Oddzwonimy do Ciebie bezpłatnie.