Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Интересува ли ви възстановяването на данъците върху дизеловото гориво ? 

Това е възможно, когато :

 • Вие сте краен потребител
 • Вие превозвате стоки
 • Вие сте установен на територията на Европейския съюз
 • Вие притежавате МПС с тегло над 7,5 тона
 • Вие можете да предоставите талоните на всяко МПС, както и договорите за наем
Намалете вашите разходи за гориво,
чрез възстановяване на данъците върху дизеловото гориво.
TICPE - ФРАНЦИЯ
TICPE : Вътрешен данък върху потреблението на енергийните продукти
 • Ставка за възстановяване за превозвачите на стоки :
  • 3-та четвърт на 2021 г. : 157,10 € /м³ 
  • 2-ра четвърт на 2021 г. : 157,10 € /м³ 
  • 1-ви триместър на 2021 r. : 157,10 € /м³ 
  • 3-та четвърт / 4-та четвърт на 2020 г. : 157,10 € /м³ 
  • 1-ви триместър / 2-ра четвърт на 2020 г. : 157,20 € /м³ 
  • на 2019 г. : 177,10 € /м³ 
  • на 2018 г. : 177,50 € /м³ *

    

 • Cтавка за възстановяване за превозвачи извършващи превоз на пътници :
  • 3-та четвърт на 2021 г. : 217,10 € /м³
  • 2-ра четвърт на 2021 г. : 217,10 € /м³
  • 1-ви триместър на 2021 r. : 217,10 € /м³
  • 3-та четвърт / 4-та четвърт на 2020 г. : 217,10 € /м³
  • 1-ви триместър / 2-ра четвърт на 2020 г. : 217,20 € /м³
  • на 2019 г. : 217,10 € /м³ 
  • на 2018 г. : 217,50 € /м³ *
 • Данъкът е възстановим за предходните 2 години
 • Средния срок за обработката на досие е от 2 месеца – 7 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава на всяко тримесечие.
 • Ако вие не сте собственик на превозните средства, трябва да имате договори за тяхното наемане за срок от поне две години.

* Относно ставките за минали периоди, моля да се свържете с нас..
Внимание : ставките са променливи.

Aкцизи - БЕЛГИЯ
Белгийските акцизи : индиректен данък върху потреблението на дизеловото гориво
 • Възстановяването на сумите е възможно само, когато зареждането с гориво е извършено след датата на получаване на разрешителен номер* * : ЕвроВАТ се наема да изиска за вас този номер.
 • Ставка за възстановяване на 2018, 2019, 2020 г: 247.62 € /м³ **
 • Средния срок за обработката на досие е от 5 месеца – 14 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава за всяко едно полугодие или за цялата година

​* Сумите са възстановими за предходните 3 години
**на 2020 г. : Относно ставките за минали периоди, моля да се свържете с нас.
Внимание : ставките са променливи.

Gasóleo Profesional & IVMDH - ИСПАНИЯ
Възстановяването на тези 2 данъка се кумулира автоматично.
 • IVMDH : Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos, или така наречения “Cанитарен данък”
 • Данъкът е възстановим след датата на получаване на идентификационния данъчен номер (NIF): ЕвроВАТ се наема да изиска за вас този номер.
 • Ставка за възстановяване : 49 € /м³ (Gasoleo Profesional + IVMDH)*
 • Средния срок за обработката на досие е от 3 месеца – 6 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава за всяко едно тримесечие
 • За да имате достъп до тази услуга, вие трябва да използвате карта за гориво.

* Внимание : ставките са променливи, за повече информация се свържете с нас ! 

Aкцизи - ИТАЛИЯ
Италианските акцизи : косвен данък върху потреблението на дизелово гориво.
 • Ставка за възстановяване : 214,18 € /м³ *
 • Средния срок за обработката на досие е от 18 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава за всяко тримесечие

*на 2020. Внимание : ставките са променливи, за повече информация се свържете с нас !

Aкцизи - СЛОВЕНИЯ
Словенските акцизи : косвен данък върху потреблението на дизелово гориво.
 • Ставка за възстановяване: 
  • Септември на 2019 : 38,80 € /м³ 
  • Август на 2019 : 18,90 € /м³ 
  • Юли на 2019 : 21,20 € /м³ 
  • на 2020 : 62.72 € /м³ 
 • Средния срок за обработката на досие е от 1 месеца – 6 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава един път в годината

*на 2020. Внимание : ставките търпят промяна всеки месец, свържете се с нас, за да научите повече !

Aкцизи - УНГАРИЯ
Унгарските акцизи : косвен данък върху потреблението на дизелово гориво.
 • Възстановяването на акциз в Унгария е със ставка от 0.01 €/L и е спряно за 2020 год.

Евровaт се ангажира :

 • Да възстановява данъците върху дизеловото гориво по фактурите на всички ваши доставчици
 • Да улесни работата ви с митническата администрация, благодарение на своя опит в тази област.
 • Да следи за това всеки един ваш документ да е изготвен съобразно спецификата на различните администрации.
Имате нужда от допълнителна информация ? Свържете се с нас !