НАМАЛЕТЕ ВАШИТЕ РАЗХОДИ ЗА ГОРИВО,

чрез възстановяване на данъците върху дизеловото гориво.
TICPE - ФРАНЦИЯ
TICPE : Вътрешен данък върху потреблението на енергийните продукти
 • Ставка за възстановяване за превозвачите на стоки :
  • 2023 : 157,10 €/м³
  • 2022 г. : 157 €/м³ 
  • 2021 г. : 157,10 €/м³ 
  •  4-та четвърт на 2020 г. : 157,10 €/м³ 
 • Cтавка за възстановяване за превозвачи извършващи превоз на пътници :
  • 2023 : 217,10 €/м³
  • 2022 r. : 217 €/м³
  • 2021 г. : 217,10 €/м³
  •  4-та четвърт на 2020 г. : 217,10 €/м³
 • Данъкът е възстановим за предходните 2 години
 • Средния срок за обработката на досие е от 1 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава на всяко тримесечие.
 • Ако вие не сте собственик на превозните средства, трябва да имате договори за тяхното наемане за срок от поне две години.
AКЦИЗИ - БЕЛГИЯ
Белгийските акцизи : индиректен данък върху потреблението на дизеловото гориво
 • Възстановяването на сумите е възможно само, когато зареждането с гориво е извършено след датата на получаване на разрешителен номер : ЕвроВАТ се наема да изиска за вас този номер.

 

 • Ставка за възстановяване от 01/04/2023 : 205,0665 €/m³
 • Ставка за възстановяване от 25/03/2023 до 31/03/2023 : 167,7884 €/m³
 • Ставка за възстановяване от 17/03/2023 до 24/03/2023 : 157,8884 €/m³
 • Ставка за възстановяване от 14/03/2023 до 16/03/2023 : 127,3384 €/m³
 • Ставка за възстановяване от 25/02/2023 до 13/03/2023 : 117,4384 €/m³
 • Ставка за възстановяване от 18/02/2023 до 24/02/2023 : 106,7384 €/m³
 • Cтавка за възстановяване от 07/02/2023 до 24/02/2023 : 93,3884 €/m³
 • Ставка за възстановяване от 01/01/2023 до 06/02/2023 : 60,4384 €/m³ 
 • Ставка за възстановяване от 19/03/2022 до Декември 2022: 82,3435 €/m³ 
 • Ставка за възстановяване от 01/03/2022 до 18/03/2022: 226,97 €/m³ 
 • Ставка за възстановяване януари и февруари на 2022 226,97 €/m³ 
 • Ставка за възстановяване на 2020, 2021 247,62 €/m³ 

 

 • Средния срок за обработката на досие е от 10 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава за всяко едно полугодие или за цялата година

 

​* Сумите са възстановими за предходните 3 години

 

GASÓLEO PROFESIONAL & IVMDH - ИСПАНИЯ
Възстановяването на тези 2 данъка се кумулира автоматично.

Размерът на възстановимия испански данък върху горивата GASPRO за професионални зареждания на дизелово гориво, извършени в Испания и декларирани от Вашите доставчици към  AEAT е:

 Първо тримесечие на 2023 г.: 49 €/m³

Транспортните фирми, които не са установени в Испания, трябва да получат идентификационен номер на НЕРЕЗИДЕНТ (NIF español de NO RESIDENTE), за да се регистрират в AEAT (испанската данъчна агенция) и да получат специални възстановявания за професионални зареждания на дизелово гориво през 2023 г.

Ако не сте регистрирани, служителите от обслужване на клиенти на EUROVAT ще ви помогнат с тази процедура; свържете се с тях по имейл/телефон.

Испанското правителство удължава срока на субсидията за гориво от 1 януари 2023 г. за превозвачи , регистрирани по механизма за възстановяване Gasoleo Profesional (GASPRO) и експлоатиращи  превозни средства с тегло > 7,5 тона с испанско свидетелство за регистрация (талон) .

Тази мярка ще се прилага до 30 юни 2023 г. и ще бъде предмет на допълнителни съобщения.

Средно време за обработка: 1 месеца

AКЦИЗИ - ИТАЛИЯ
Италианските акцизи : косвен данък върху потреблението на дизелово гориво.
 • Ставка за възстановяване от 01/01/2023  : 214,18 €/m³ 
 • Ставка за възстановяване от 01/12/2022 до 31/12/2022 : 60 €/m³ 
 • Ставка за възстановяване от  01/10/2022 до 30/11/2022 : 0 €/m³ 

 

 • Средния срок за обработката на досие е от 18 месеца
 • Искане за възстановяване на сумите се подава за всяко тримесечие
AКЦИЗИ - СЛОВЕНИЯ
Словенските акцизи : косвен данък върху потреблението на дизелово гориво.
 • Ставка за възстановяване: 
 • През Септември 2023 : 52,77 €/m³
 • През Август 2023 : 90,12 €/m³
 • През Юли 2023 : 123,98 €/m³
 • от май до юни 2023 : 113,22 €/m³
 • През април 2023 : 96,74 €/m³
 • от март на 2023 : 78,43 €/m³
 • Февруари на 2023 : 30,73 €/m³
 • януари на 2023 : 0,93 €/m³  
 • от Февруари до Декември 2022 : 0 €/m³
 • януари на 2022 : 57,67 €/m³  

 

 • Средния срок за обработката на досие е от 3 месеца
AКЦИЗИ - УНГАРИЯ
Унгарските акцизи : косвен данък върху потреблението на дизелово гориво.
 • Процент на възстановяване:

 

Към 01/04/2021 : 3.500 HUF/m³

Към 01/07/2020 в 31/03/2021 : 13.500 HUF/m³

Към 01/01/2019 в 30/06/2020 : 3.500 HUF/m³

 

 • Средно време за обработка на файл: 2 месеца
 • Годишно искане за възстановяване. Възстановими от 5 предходни години

Има условия за допустимост на възстановяването: моля, свържете се с нашият отдел клиенти.

Евровaт се ангажира :

 • Да възстановява данъците върху дизеловото гориво по фактурите на всички ваши доставчици
 • Да улесни работата ви с митническата администрация, благодарение на своя опит в тази област.
 • Да следи за това всеки един ваш документ да е изготвен съобразно спецификата на различните администрации.