КАКВО ОЗНАЧАВА « ЗАКОНЪТ МАКРОН »

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПРЕВОЗВАЧ ?
Colonnes
Влязъл в сила от 1ви юли 2016 г., « Законът Макрон » се прилага спрямо чуждестранните транспортни фирми. Командированите във Франция шофьори трябва :
 • Да бъдат заплащани на базата на минималната работна заплата във Франция.
 • Да спазват установените във Франция социални правила.
 • Да определят свой представител във Франция, който да ги представлява пред местните власти.
«Законът Макрон » за командироването на шофьори се отнася до установените извън Франция предприятия, които изпълняват следните 2 условия :
 • да извършват транспортна дейност.
 • да командироват работник, който да извършва наземен или воден транспорт, на територията на Франция.

Задължителните действия, които трябва да се предприемат, в случай на командироване на шофьори във Франция са следните :

За да бъдат изрядни, на превозвачите са необходими няколко документа :

В превозното средство, шофьорът трябва да притежава :

 • удостоверение за командироване,
 • Копие от своя трудов договор преведен на френски език,
 • Сертификат А1.

Законният представител във Франция трябва да притежава :

 • един екземпляр от удостоверението за командироване на шофьора,
 • пълномощно за представителство,
 • фишовете за заплата на шофьора,
 • доказателство за изплащане на заплатите.

Законният представител трябва да съхранява тези документи в продължение на
период от 18 месеца след изтичане на удостоверението за командироване.
Освен това, в случай на проверка, той трябва незабавно да може
да ги предостави на френските власти.

Прилагането на Закона Макрон е скъпо и отнема време на чуждестранните транспортни предприятия.
Дори когато е изкушаващо да не се спазва този закон, трябва да знаете,
че проверките от страна на френските власти се умножават и същите са съпътствани понякога от много тежки санкции.

В случай на измама, съществува огромен финансов риск :

При неспазване на Закона Макрон  относно превозите, могат да бъдат
наложени значителни глоби, а именно :

 • до 2 000 € на всеки един командирован шофьор, в случай на неспазване на минималната работна заплата,
  и до 4 000 € при повторно нарушение.
 • глоби на обща стойност от 500 000 € за всяко дружество, което не спазва закона.

 

    За да избегнете тези глоби, както и за да си гарантирате спазването на "Закона Макрон": 
    изберете Евровaт за ваш представител във Франция!

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОПИТ НА ЕВРОВАТ, КОЙТО ДА ВИ ПРЕДСТАВЛЯВА ОФИЦИАЛНО ВЪВ ФРАНЦИЯ.

Вашите шофьори могат да пътуват спокойно. Съгласно Закона Макрон, в качеството си на представител на транспортни фирми, ЕВРОВАТ е вашият посредник пред френските власти.
Colonnes
Гарантирано спазване на закона от ваша страна:

EUROVAT :

 • съхранява вашите документи и гарантира тяхната поверителност..
 • В случай на проверка, Ви представлява пред съответните власти.
Адаптирани тарифи:

фактуриране с отстъпка според
броя на шофьорите и в зависимост от
продължителността на валидността на
вашите удостоверения.

УДОБСТВО И КОМФОРТ НА ПО-ЛЕСЕН НАЧИН НА РАБОТА:

Избирайки ЕВРОВАТ, вие получавате достъп до вашето защитено лично уеб пространство. Лесно за употреба, то ви пести време и ви позволява да ръководите вашата дейност онлайн и според вашия ритъм:
Colonnes
icon PC

където и да се намирате, сайтът е достъпен : на компютър, таблет или смартфон; достатъчно е да имате интернет връзка

icone lock

лесно и сигурно управление на вашите документи : изискваните документи са конфиденциални. Вие ги качвате директно в едно сигурно и поверително пространство, където те ще бъдат съхранявани до изтичане на предвидения от закона срок.

icone mail

Получавате известителни имейли, за да ви напомнят : кога изтичат удостоверенията, кога трябва да се представят документи за заплати и доказателства за плащания...