Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Вашето транспортно дружество е установено извън Франция ?
Вие извършвате каботаж или превоз от или към Франция ?
В такъв случай, вие сте длъжни да спазвате …

Законът за командироване
на служители във Франция

(Законът Макрон)

Какво означава « Законът Макрон »
за чуждестранния превозвач ?

Влязъл в сила от 1ви юли 2016 г., « Законът Макрон » се прилага спрямо чуждестранните транспортни фирми. Командированите във Франция шофьори трябва :

 • Да бъдат заплащани на базата на минималната работна заплата във Франция.
 • Да спазват установените във Франция социални правила.
 • Да определят свой представител във Франция, който да ги представлява пред местните власти.

«Законът Макрон » за командироването на шофьори се отнася до установените
извън Франция предприятия, които изпълняват следните 2 условия :

 • да извършват транспортна дейност.
 • да командироват работник, който да извършва наземен или воден транспорт, на територията на Франция.

Задължителните действия, които трябва да се предприемат,
в случай на командироване на шофьори във Франция са следните :

За да бъдат изрядни, на превозвачите са необходими няколко документа :

В превозното средство, шофьорът трябва да притежава :

 • удостоверение за командироване,
 • Копие от своя трудов договор преведен на френски език,
 • Сертификат А1.

Законният представител във Франция трябва да притежава :

 • един екземпляр от удостоверението за командироване на шофьора,
 • пълномощно за представителство,
 • фишовете за заплата на шофьора,
 • доказателство за изплащане на заплатите.

Законният представител трябва да съхранява тези документи в продължение на
период от 18 месеца след изтичане на удостоверението за командироване.
Освен това, в случай на проверка, той трябва незабавно да може
да ги предостави на френските власти.

Прилагането на Закона Макрон е скъпо и отнема време на чуждестранните транспортни предприятия.
Дори когато е изкушаващо да не се спазва този закон, трябва да знаете,
че проверките от страна на френските власти се умножават и същите са съпътствани понякога от много тежки санкции.

В случай на измама, съществува огромен финансов риск :

При неспазване на Закона Макрон относно превозите, могат да бъдат
наложени значителни глоби, а именно :

 • до 2 000 € на всеки един командирован шофьор, в случай на неспазване на минималната работна заплата,
  и до 4 000 € при повторно нарушение.
 • глоби на обща стойност от 500 000 € за всяко дружество, което не спазва закона.

За да избегнете тези глоби, както и за да си гарантирате спазването на "Закона Макрон": 
изберете Евровaт за ваш представител във Франция!

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОПИТ НА ЕВРОВАТ,
КОЙТО ДА ВИ ПРЕДСТАВЛЯВА ОФИЦИАЛНО ВЪВ ФРАНЦИЯ.

Вашите шофьори могат да пътуват спокойно. Съгласно Закона Макрон,
в качеството си на представител на транспортни фирми, ЕВРОВАТ е вашият посредник пред френските власти.

Гарантирано спазване на
закона от ваша страна:

ЕВРОВАТ :

 • съхранява вашите документи и гарантира тяхната поверителност..
 • В случай на проверка, Ви представлява пред съответните власти.

Адаптирани тарифи:

фактуриране с отстъпка според
броя на шофьорите и в зависимост от
продължителността на валидността на
вашите удостоверения.

УДОБСТВО И КОМФОРТ НА ПО-ЛЕСЕН НАЧИН НА РАБОТА:

Избирайки ЕВРОВАТ, вие получавате достъп до вашето защитено лично уеб пространство.
Лесно за употреба, то ви пести време и ви позволява да ръководите
вашата дейност онлайн и според вашия ритъм:

 

където и да се намирате, сайтът е достъпен : на компютър, таблет или смартфон; достатъчно е да имате интернет връзка

 

лесно и сигурно управление на вашите документи : изискваните документи са конфиденциални. Вие ги качвате директно в едно сигурно и поверително пространство, където те ще бъдат съхранявани до изтичане на предвидения от закона срок.

 

Получавате известителни имейли, за да ви напомнят : кога изтичат удостоверенията, кога трябва да се представят документи за заплати и доказателства за плащания...

Разбира се, многоезичният екип на Евровaт,
е винаги готов да отговаря на вашите въпроси!

Имате нужда от допълнителна информация ? Свържете се с нас !