Харта на Политиката за защита на личните данни и използването на бисквитки

Добре дошли в сайта eurovat.eu. Влизайки или сърфирайки в този сайт, вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали сте и сте приели без ограничение или резерви политиката за управление на личните данни и бисквитките („политиката“) и нашите условия за ползване.

Политиката има за цел да Ви информира за правата и свободите, които можете да упражнявате във връзка с ползването на личните Ви данни и описва предприетите от нас мерки да защитим тези данни.

EUROVAT е „контрольорът на данни“, отговорен да обработва личните данни, използвани за управлението на сайта. Операциите по тяхната обработка се провеждат в съответствие с приложимите правни норми.

1. Цел на обработването, законова рамка, период на съхранени и видове събирани данни

Когато посещавате сайта, може да се наложи да ни предоставите определен вид лични данни, например Вашето име и презиме, за да използвате наличните услуги и да получите отговор на Вашите запитвания. Контрольорът на данни обработва Вашите лични данни с цел:

 • Встъпване в договор с EUROVAT, без което споразумението не може да бъде сключено
 • Да ни позволи да обработим Вашето запитване, без което информацията не може да бъде обработена. Вие имате право да оттеглите съгласието си във всеки един момент, без да застрашите вече извършените обработващи операции, като пишете на следния адрес : EUROVAT, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.

В нашите електронни формуляри задължителните полета са отбелязани със звездичка. Ако не отговорите на задължителните въпроси, ние не можем да Ви предоставим поисканите услуги.

Вашите лични данни няма да се обработват впоследствие по начин, несъвместим с целите, посочени над или под формулярите. Вашите данни не се съхраняват по-дълго от 3 години или повече от необходимото за обработката, тоест времетраенето на търговското предписание.

2. Получатели на данни

Вашите лични данни може да бъдат съобщени на един или повече отдела за контрол на данните или на дружествата от група Total и на един или повече партньори, независими дистрибутори или подизпълнители с цел анализи и проучвания.
SАко оставите коментар, предназначен да се публикува онлайн, може да се наложи да поместим част от Вашите лични данни на сайта. Предвид особеностите на интернет, по-точно неограниченото събиране на публикувани данни и фактът, че е трудно или дори невъзможно да се контролира по какъв начин трети страни използват тези данни, държим да Ви информираме, че можете да възразите на публикуването, като се свържете с нас, както е обяснено по-нататък в член 6.

3. Прехвърляне на данни

Всяко прехвърляне на данни в държава извън Европейското икономическо пространство ще се провежда съгласно приложимите разпоредби и по начин, осигуряващ адекватна защита на Вашите лични данни.
За целите на услугите, предоставяни на този сайт, Вашите данни (собствено име, презиме, електронен адрес, телефонен номер) могат да бъдат прехвърлени към други дружества на групата Total разположени извън Европейския съюз.
По тази причина групата Total прие “Задължителен корпоративен правилник ” (ЗКП), управляващ вътрешното прехвърляне на лични данни с произход от Европейското икономическо програнство.
За прехвърляния, които не са предвидени в ЗКП, към държави извън Европейското икономическо пространство, са предоставени други гаранции, за да се подсигури адекватна защита на данните.
Можете да поискате екземпляр от ЗКП и списък на дружествата в групата, които са го приели, като изпратите писмено запитване до следния адрес data-protection@total.com.

4. Сигурност на данните и поверителност

Контрольорът на данните предприема необходимите стъпки, за да опази сигурността и поверителността на Вашите лични данни, включително да ги опази от изопачаване, повреда или разкриване на неупълномощени трети страни.

5. Управление на бисквитките

5.1. Правило
„Бисквитката“ е файл, който позволява на сайта да съхранява информация, свързана с разглеждането на сайта от Вашия компютър (напр. брой посещения, брой разгледани страници и т.н.), за да улесни Вашите посещения в сайта.
Вие можете да изтриете съхранените в компютъра Ви бисквитки във всеки един момент и да получите уведомление, преди съхраняването на нови бисквитки, като промените настройките на браузъра си, следвайки указанията по-долу („Видове бисквитки, бисквитки и статистики и настройки“).
Моля, обърнете внимание, че ако премахнете бисквитка или ако възразите срещу запазването на бисквитките на Вашето устройство, може да се лишите от някои услуги на сайта.

5.2. Видове бисквитки, бисквитки и статистики и настройки
Бисквитките, които могат да се пазят на Вашия сървър, когато разглеждате сайта, са предназначени единствено да позволяват или да улесняват електронното общуване или са строго необходими за предоставяне на услугата, която искате (езикови бисквитки, бисквитки за вход и т.н.) или статистически бисквитки в съответствие с описаните по-долу условия.
Когато бисквитките изискват Вашето съгласие, преди да бъдат запазени , ние искаме Вашето съгласие чрез връзката „научете повече“, която се появява на първата страница на сайта, към който сте препратени, където става ясно, че продължавайки да разглеждате този сайт, Вие приемате тези бисквитки.

5.2.1. Кои бисквитки се съхраняват?

 • Бисквитки, издадени от контрольора на данни
   
  Бисквитка Описание Как да направите възражение? Срок
  Сайт (съгласие_бисквитки Регистрирай избора на потребителя относно бисквитките Вижте член 5.2.2 12 месеца
 • Статистически бисквитки
   
  Издател на бисквитката Описание Как да направите възражение? Срок
  Google Analytics Позволява да видите колко потребители са свързани с уебсайта, както и честотата на тези връзки https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 14 месеца


 •  

Статистическите бисквитки се използват за измерване броя на посещенията, броя на разгледаните страници, потребителската активност на сайта и честотата на връщанията . Използваният статистически инструмент генерира бисквитка с уникален идентификатор, който се съхранява за не по-дълго от горепосочения срок. Вашият IP адрес също се помни, с цел определяне на града, от който влизате в сайта. Вашият IP адрес незабавно се анонимизира след ползване, така че да не може да бъдете идентифицирани като физическо лице. Статистическите данни за посещенията на сайта се събират от съответния доставчик и впоследствие се прехвърлят към контрольора на данни в агрегиран и анонимизиран формуляр в уеб интерфейс, до който само той има достъп. Събраните данни не се прехвърлят към трети страни и не се използват за други цели. Вие можете да блокирате тези бисквитки по всяко време, като се откажете, както е описано по-горе.

5.2.2 Как да изтриете бисквитки, да получавате уведомления за тяхното съхраняване или да промените настройките на Вашия браузър?

Раздел „Помощ“ на всеки браузър пояснява как да откажете бисквитките или да се осведомите за тяхното инсталиране, или да ги деактивирате. Тук са изброени най-често използваните браузъри:


 

Браузър Връзка към раздел „Помощ“
Internet Explorer™ http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ http://support.apple.com/kb/PH5042
Chrome™ http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6. Вашите права/Контакт

В съответствие с настоящия регламент, Вие имате правото на достъп, корекция, изтриване и възражение срещу използването на Вашите лични данни. Също така имате право да възразите или да се съгласите с процеса на обработване на Вашите лични данни. Можете да поискате Вашите лични данни да Ви бъдат изпратени и имате правото да дадете указания за тяхното ползване след смъртта Ви. Може също да поискате ограничаване на данните, преносимостта на данните и/или да подадете оплакване към компетентния надзорен орган. Моля, изпратете Вашето запитване на електронен адрес: dataprotect@eurovat.fr or by writing to:

EUROVAT – Service Marketing - 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN – France.