Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Белгийски акцизи : прилични суми за възстановяване за 2016 г.

Вече повече от една година, ставките за възстановяване на белгийските акцизи върху дизеловото гориво могат да претърпят промени във всеки един момент.

И все пак, възстановимата сума от тази такса не спря да нараства през цялата 2016 г. :

  • Най-ниска ставка за възстановяване през 2016 г. : 112.20 € / м³ (от 01/07 до 05/07/2016 г.)
  • Най-висока ставка за възстановяване : 144.30 € / м³ (от 03/08/2016 г. до 31/12/2016 г.)
  • Средна ставка за годината : 126.59 € / м³

Месец януари 2017 г.

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно