Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Белгийски акцизи: ставките за възстановяване се променят!

В Белгия, вие може да възстановите част от сумите за закупеното от вас дизелово гориво. Ставката за възстановяване на белгийските акцизи не е променяна от 2012 г. : възстановяват се 76,30 € на всеки един закупен м³.

От месец ноември 2015 г., белгийските власти се върнаха отново към една система, която отчита колебанията в ставката за възстановяване на акцизите. Сумата за възстановяване може да се променя по всяко време :

  • от 12/12/2015 г. до 31/12/2015 г. : 112,29 €/м³
  • от 04/12/2015 г. до 11/12/2015 г. : 99,30 €/м³
  • от 01/12/2015 г. до 03/12/2015 г. : 85,60 €/м³
  • от 20/11/2015 г. до 30/11/2015 г. : 85,60 €/м³
  • от 01/11/2015 г. до 19/11/2015 г. : 79 €/м³

За по-подробна информация, свържете са с нас !

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно