Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Командироване на служители във Франция – промени в закона

Френското правителство промени някои регламенти относно командироването на шофьори във Франция.

Върху удостоверението за командироване :

  • Изисква се да се напише БУЛСТАТ номера на фирмата
  • Трябва да се напише държавата където командирования служител е социално осигурен (вместо да се споменава организация за социално осигуряване, към която сте платили вноски).

Документите съхранявани от вашия представител трябва да са на френски език, както и сумите написани в тях да са задължителни в евро.

Ако сте наели служител от агенция за временна заетост и го командировате във Франция, трябва да предоставите декларация пред френската инспекцията по труда. Тази декларация потвърждава, че агенцията за временна заетост е информирана относно командироването на шофъора и законите които трябва да се спазват в чужбина по време на неговото командироване.

За повече информация може да се свържете на уебсайта на френското правителство.

Август 2017

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно