Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

Промяна на ставката на ДДС през месец януари 2016 г.

С цел стимулиране на потреблението и увеличаване на покупателната способност на населението, ставката на стандартния ДДС в Румъния се променя от 24 на 20 %, считано от 1ви януари 2016 г.

Полша също смяташе да намали ставката на своя стандартен ДДС от 23 на 22 %, считано от 1-ви януари 2016 г. В крайна сметка, тази мярка не беше осъществена.

Ставките на ДДС в другите страни-членки на Европейския съюз остават без промяна. Вие може да се запознаете с тях на картата, най-долу на нашата страница "Възстановяване на ДДС".

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно