Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

SIPSI : платен от януари 2018г ?

Френското правителство планира да компенсира своите разходи свързани с управлението и контрола на командированите работници.

Вселдствие на нов указ, on-line декларацията за командирован работник ще се заплаща по 40 € на декларация. Това ще бъде приложено от 1-ви януари 2018г.

Напомняме Ви,  че от 1-ви януари 2017г  декларациите за командироване на вашите шофьори, които са задължителни за изпълняването на разпоредбите по Loi Macron, трябва да бъдат направени в интернет сайта на SIPSI

Май 2017

Благодарим Ви за предоставената информация относно вашата страна и вашия телефонен номер.
След това кликнете върху бутон ИЗПРАТИ и ние ще Ви върнем обаждането безплатно