Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Image: 

TICPE – Франция: промяна на ставките за възстановяване на 2017 г

За транспортни фирми извършващи превоз на стоки:

1-во полугодие 2017 : 114,20 €/m³ (79,60 € за 2-ро полугодие на 2016 г )

За транспортни фирми извършващи превоз на пътници:

1-во полугодие 2017 : 154,20 €/m³  (119,60 € за  2-ро полугодие на 2016 г)

Увеличението на ставките е пропорционално на увеличението на таксите TICPE във Франция от януари 2017 година.

Maй 2017